EnglishEspañolNederlands

Een Cursus in Wonderen

Geesttraining tot Verlichting

We hebben met vurig verlangen naar de gelegenheid uitgekeken om aan de wereld te kunnen onthullen dat er hier en nu een geesttraining beschikbaar is die Een Cursus in Wonderen heet. Het is een gids voor voortdurende momenten van geven en vergeving en leidt ons - door een zeer werkelijke lichamelijke, geestelijke en emotionele transformatie van onszelf - naar een herkenning dat elk van ons een volledig deel uitmaakt van de creatieve werkelijkheid van het eeuwig leven.

–Master Teacher

Verlichte leraren hebben altijd communicatie uit één Bron onderwezen. Onze voornaamste katalysator voor dit avontuur in de vrede van verlichting is Een Cursus in Wonderen. We zullen door middel van dit onwereldse meesterwerk, met al zijn compromisloze verklaringen van liefde en vergeving, een geesttraining demonstreren die leidt tot de ware lichamelijke, geestelijke en emotionele transformatie van onszelf en heel de wereld. Het is de herkenning dat elk van ons een heel deel uitmaakt van de eeuwig scheppende bron van alle werkelijkheid.

In de Komst van een Groot Ontwaken zullen we met heel de mensheid het wonder van de oneindige mogelijkheid delen dat alle denkgeesten de macht hebben om de vreugde en het geluk te herkennen die onze natuurlijke erfenis is. Het is een proces van heling en vergeving dat, door de individuele kracht van onze toewijding, de herkenning van de gemeenschappelijkheid van de mens in Gods aangezicht tot stand zal brengen.

Vergeving is de universele ervaring

Dit is geen cursus in filosofische bespiegelingen, en evenmin bekommert hij zich om juiste terminologie. Hij houdt zich enkel bezig met eenwording, of de correctie van de waarneming. Het middel voor de eenwording is vergeving. De structuur van het 'individuele bewustzijn' is in wezen irrelevant, omdat het een concept is dat de 'originele fout' of de 'erfzonde' vertegenwoordigt. Het bestuderen van de dwaling op zichzelf leidt niet tot correctie, als je er inderdaad in wilt slagen aan de dwaling voorbij te zien. En juist dit proces van voorbijzien is het doel van de cursus.

Alle termen zijn in aanleg controversieel, en zij die controversie zoeken zullen die vinden. Maar zij die verheldering zoeken zullen die ook vinden. Ze moeten echter bereid zijn aan controversie voorbij te zien in de herkenning dat die een verdediging tegen de waarheid is in de vorm van een vertragingsmanoeuvre. Theologische overwegingen als zodanig zijn per definitie controversieel, omdat ze op geloof berusten en daarom aanvaard of verworpen kunnen worden. Een universele theologie is onmogelijk, maar een universele ervaring is niet alleen mogelijk, maar zelfs noodzakelijk. Het is deze ervaring waarop de cursus gericht is. Alleen hier is consistentie mogelijk, want alleen hier eindigt de onzekerheid.

-Een Cursus in Wonderen, Verklaring van termen
De universele heling van het heilig ogenblik

In de diepste domeinen van de geest, onthuld door de wijsheid van een moment van inwendig luisteren naar de Stem namens God, ligt een ervaring die Een Cursus in Wonderen een heilig ogenblik noemt. Het gaat ver voorbij aan het dogmatische debat van vastgestelde religies, is boven elke conceptuele discussie verheven, is de kern van elke wetenschappelijke discussie en het hart van alle theologie. Het is simpelweg een puurheid van spirituele ervaring en de essentie van elke religie.

In deze ervaring ligt de intimiteit van ware communicatie, de helende essentie van de liefde, de creativiteit van de geest, de bekerende aard van de verenigende gedachte en de herkenning van de eenheid van de schepping. Dit is de ervaring van de eenheid van vrede waarnaar de mensheid verlangt. Ze reikt verder dan elke religieuze begrenzing, maar komt voort uit een daad van stilte die verlichte leraren altijd hebben onderwezen.

Een Cursus in Wonderen is een revolutionair leerplan, ontworpen als katalysator voor een verschuiving in het menselijke bewustzijn door de individuele ontdekking van de vrede van God, en bewerkstelligd door het actief luisteren naar het heilig ogenblik. Het dienstverlenende programma van Een Cursus in Wonderen Internationaal, 'De Komst van een Groot Ontwaken', richt zich op de toegewijde applicatie van de grondbeginselen van liefde en vergeving die de richtlijnen zijn in de eerste 50 lessen in Een Cursus in Wonderen. Het enige doel van Een Cursus in Wonderen is het brengen van verlichting door de transformatie van de geest.

De vrede van verlichting van de geest wordt ontdekt door de kracht van toewijding en de wijsheid van luisteren, in een noodzaak om de dingen anders te zien, en een individueel, volhardend verlangen naar vrijheid van conflict. De aanvaarding van de persoonlijke verantwoordelijkheid voor wat we zien versterkt onze toewijding om onze naaste in een nieuw licht van gedeelde vergeving te zien. Dit gebaar van het loslaten van het verleden, of de geobserveerde waarneming, heeft diepgaande helende gevolgen voor zowel lichaam als geest en breidt zich van het individu uit tot de wereld waarin we leven.

Toepassing van de geesttraining

Training is noodzakelijk, want 'een ongetrainde denkgeest kan niets tot stand brengen'. De lessen van Een Cursus in Wonderen zijn ontworpen om de beperkingen van de waarneming ongedaan te maken en de ware waarneming te verwerven die niet gebonden is aan welke beperking dan ook.

Het denksysteem dat Een Cursus in Wonderen onderwijst is niet gebaseerd op het handhaven van conceptuele inhoud, maar op het loslaten ervan. Het is niet gebaseerd op wat iemand denkt, maar op de actie van hoe iemand denkt. De Cursus biedt een simpel en toch zeer effectieve omkerende werking van de transformatie van de geest naar verlichting, zowel psychologisch, fysiologisch als spiritueel, door de ontdekking van een systematische weg naar een andere waarneming van iedereen en alles in de wereld.


Hier zijn enkele gebedslessen, rechtstreeks uit de Cursus, die je een onmiddellijke verschuiving in de waarneming bieden, voor een geheel nieuwe verlichte ervaring van jezelf en alles om je heen:

Vandaag zal ik over geen enkel voorval een oordeel vellen.

Ik zal vandaag eerlijk zijn met mezelf. Ik zal niet denken dat ik al weet wat mijn huidige begrip beslist nog steeds te boven gaat. Ik zal niet denken dat ik het geheel begrijp op basis van brokstukken van mijn waarneming, wat alles is wat ik kan zien. Vandaag erken ik dat dit zo is. En zo word ik ontlast van oordelen die ik niet vellen kan. Aldus bevrijd ik mezelf en dat waarnaar ik kijk, om in vrede te zijn zoals God ons geschapen heeft.

Vader, vandaag laat ik de schepping vrij om zichzelf te zijn. Ik eer al haar onderdelen, waarin ik inbegrepen ben. Wij zijn één omdat elk deel de herinnering van U bevat, en de waarheid wel als één in ieder van ons moet stralen.

-Een Cursus in Wonderen, Les 243
Angst is niet gerechtvaardigd, in geen enkele vorm.

Angst is misleiding. En getuigt dat jij jezelf gezien hebt zoals je nooit zou kunnen zijn en daarom naar een wereld kijkt die onmogelijk is. Niet één ding in deze wereld is waar. Het doet er niet toe in welke vorm het verschijnt. Het getuigt slechts van jouw eigen illusies over jezelf. Laten we ons vandaag niet laten misleiden. Wij zijn de Zonen van God. Er is in ons geen angst, want we maken allen deel uit van de Liefde zelf.

Hoe dwaas zijn onze angsten! Zou U toestaan dat Uw Zoon lijdt? Geef ons vandaag het vertrouwen om Uw Zoon te herkennen, en hem te bevrijden. Laten we hem in Uw Naam vergeven, opdat we zijn heiligheid kunnen verstaan en voor hem de liefde voelen die ook de Uwe is.

-Een Cursus in Wonderen, Les 240
Vergeving maakt een eind aan alle lijden en verlies.

Vergeving schetst een beeld van een wereld waarin lijden voorbij is, verlies onmogelijk wordt en woede zinloos is. De aanval is opgehouden en de waanzin ten einde. Welk leiden is nu nog denkbaar? Welk verlies kan nog worden volgehouden? De wereld wordt een oord van vreugde, overvloed, naastenliefde en oneindig geven. Ze is nu zo verwant aan de Hemel dat ze snel wordt getransformeerd in het licht dat ze weerspiegelt. En zo komt de reis die de Zoon van God begonnen is ten einde in het licht waarvandaan hij kwam.

Vader, we willen onze denkgeest aan U teruggeven. We hebben die verraden, hem in een klem van bitterheid vastgezet en hem angst aangejaagd met gedachten over geweld en dood. Nu willen we opnieuw in U rusten, zoals U ons geschapen hebt.

-Een Cursus in Wonderen, Les 249
Laat me vandaag geen verschillen zien.

Vader U hebt één Zoon. En hij is het die ik vandaag wil zien. Hij is Uw ene schepping. Waarom zou ik duizend vormen waarnemen in wat steeds één blijft? Waarom zou ik dit ene duizend namen geven wanneer één enkele volstaat? Want Uw Zoon moet Uw Naam dragen, omdat U hem schiep. Laat me hem niet zien als een vreemde voor zijn Vader, noch als een vreemde voor mijzelf. Want hij is deel van mij en ik van hem, en wij zijn deel van U, die onze Bron bent, eeuwig verenigd in Uw Liefde, eeuwig de heilige Zoon van God.

Wij die één zijn, willen vandaag opnieuw de waarheid over onszelf kennen. We willen thuiskomen en in eenheid rusten. Want daar is vrede en nergens anders kan vrede worden gezocht en gevonden.

-Een Cursus in Wonderen, Les 262

TOP